Program - Naša vízia

NAŠA VÍZIA č.1

- chceme zaviesť prvky priamej demokracie
- sfunkčniť referendum (zoberieme moc politikom)
- zavedieme odvolateľnosť politikov
- postupné zavedenie princípu jednej dane

NAŠA VÍZIA č.2

potravinová a energetická sebestačnosť - 
všetky strategické podniky v rukách štátu - 
trestnoprávna a hmotná zodpovednosť politikov -
sfunkčnenie zákona o preukazovaní pôvodu majetku -
zahraničná politika orientovaná iba v záujme SR -
Ústava SR musí byť nadradená všetkým medzinárodným zmluvám a dohodám = oprava Ústavy SR -

NAŠA VÍZIA č.3

- podmienený základný príjem pre pracujúcich a dôchodcov
- podpora tradičnej rodiny
- podpora tradičných, kresťanských a historických tradícii
- zrušenie pôsobenia zahraničných neziskových organizácii (tie    čo sa venujú politike)
- užšia spolupráca v rámci V4
- podpora mladých rodín výstavbou nájomných bytov a domov
- vyššia podpora štátu našim poľnohospodárom
- podpora predaja domácich výrobkov vo všetkých oblastiach
- tvorba pracovných miest:
  a) oprava hradov a zámkov
  b) čistenie životného prostredia (potoky,rieky,lesy a pod.)
  c) archeologické vykopávky
  d) podpora v sektore IT
- podpora digitalnej ekonomiky

SLOBODA A PRIAMA DEMOKRACIA (SPD), Ulica za parkom 844/49, Mojmírovce, 951 15, info@hnutiespd.sk
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky